TrapperAbas prosjekterer og produserer trapper av aluminium som dekker de fleste behov.
Alt fra små enkle 2-3 trinns trapper til trapper med hjul, lange rettløpstrapper, trapper med repoer. Vi har levert store prosjekter med trapper og repoer i kombinasjon til store trappetårn helt opp i 30 meters høyde.
Tilhørende standardiserte rekkverk finnes som lagervare og tilpasses hver enkelt trapp. Spilerekkverk tilbys der det er ønskelig.
 

Vanger

Trinn

Det er mest vanlig at trinnene sveises direkte til vangene. Men trinn kan også leveres med hullet endestykker.
Trinn med rillemønster kan også benyttes (f.eks. ALN 240/C).
Amplirist er også anvendelig som trinn. Det finnes flere typer trinnprofiler, også for skrueinnfesting.